Bezpieczeństwo

Polityka prywatności Europejskiego Centrum Biznesu
 
 
- Administratorem danych osobowych jest Europejskie Centrum Biznesu Spółka Jawna M. Różańska K. Karaś ul. 1 Maja 13a/3, 20-410 Lublin NIP: 946-23-86-725. Kontakt z administratorem możliwy jest pod numerem telefonu 81 747 65 10, bądź mailem: info@ecb.biz.pl
- Przechowujemy takie dane jak: imię i nazwisko, nazwa firmy, stanowisko służbowe, numer telefonu, adres firmowy oraz adres e-mail. Przechowujemy także Państwa dane wizerunkowe w ramach zdjęć i nagrań video dokumentujących przebieg naszych projektów.
- Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów, które w naszym przypadku dotyczą: uzasadnionego interesu w celu oferowania naszych produktów i usług oraz Państwa zgody udzielonej podczas rejestracji na nasze konferencje i szkolenia.

Jaki jest nasz cel przetwarzania Państwa danych

- Państwa dane osobowe są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora tj. nawiązanie i zachowanie relacji biznesowych, rejestracja uczestnictwa na konferencje organizowane przez Administratora, informowanie o realizowanych przez nas projektach konferencji i szkoleń, finansowym rozliczaniem tych projektów, jak i również w celach marketingowych.
- Państwa dane osobowe nie są przekazywane do podmiotów mieszczących się na terenie państw leżących poza Unią Europejską, natomiast będą przekazywane do podmiotów realizujących obsługę na rzecz Administratora tj. firmy hostingowej dostarczającej usługę obsługi skrzynek e-mail, firmy księgowej realizującej rozliczenia podatkowe. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji celu Administratora.
- Co do zasady nie przekazujemy również Państwa danych innym podmiotom, niż wymienione powyżej, chyba że ich przekazanie wynika z nałożonego przez nas nakazu prawnego. Mimo wszystko dokładamy wszelkich starań, aby przekazane w ten sposób dane były maksymalnie zabezpieczone i przetwarzane z zachowaniem poufności.

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane

- Dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie na okres sześciu lat, do czasu wniesienia sprzeciwu przetwarzania danych lub w przypadku innych terminów związanych z ewentualnymi roszczeniami, określonymi przepisami prawa lub wyrokami sądów - do czasu przedawnienia tych roszczeń
- Wszystkie dane, jakie zostały podane Administratorowi na podstawie zgód mogą zostać cofnięte w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) i f) RODO, zaś zgodę można cofnąć, wysyłając stosowną informację na adres rodo@ecb.biz.pl lub poprzez formularz na stronie www.wycofaniezgody.ecb.biz.pl.
- Podanie wszystkich danych jest dobrowolne, jakkolwiek ich niepodanie uniemożliwi realizowanie usług.

Bezpieczeństwo Państwa danych

- Wszystkie przetwarzane dane są gromadzone i przechowywane z zachowaniem najlepszych dostępnych środków technicznych i organizacyjnych. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zapewniający im odpowiednie bezpieczeństwo i odpowiednią poufność, w tym ochronę przed nieuprawnionym dostępem do nich i do sprzętu służącego ich przetwarzaniu oraz przed nieuprawnionym korzystaniem z tych danych i z tego sprzętu.
 
Pliki cookies
 
- Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.).
 
- W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych na stronach konferencyjnych cookies.
 
- Najczęściej przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na komputerze czy smartfonie użytkownika. Należy pamiętać, że można samodzielnie zarządzać ciasteczkami, jak również je zablokować. Wystarczy wybrać w przeglądarce opcję odrzucania ciasteczek, ale wtedy niektóre funkcje serwisu mogą nie działać poprawnie.
 
Nasze strony internetowe używają:
 - cookies na oznaczenie, że wypełniona została ankieta/sonda,
 - cookies generowanych podczas przełączania się do innej wersji serwisu, tj. wersji mobilnej oraz wersji dla słabo widzących (wai),
 - cookies sesyjnych (wygasają po zamknięciu sesji) - używane podczas rejestracji online,
 - cookies utworzonych w momencie zmiany szerokości strony (jeśli witryny posiadają włączoną tą funkcjonalność).
 
- Serwisy obce, z którymi ECB współpracuje i które w ramach tej współpracy zamieszczają na stronach konferencyjnych swoje materiały, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika.
 
- ECB nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stosowanie lub obsługę plików „cookies” na innych stronach internetowych dostępnych dla użczestników dzięki linkom umieszczonym na stronach konferencyjnych, bądź w materiałach ujętych w pkt. 16.
 
Obowiązywanie
 
- Powyższa Polityka Prywatności wchodzi w życie w dniu jej opublikowania na stronie www.ecb.biz.pl i obowiązuje do odwołania lub zmiany. Brak akceptacji Polityki Prywatności oznacza brak możliwości korzystania z naszych stron