O Firmie

Europejskie Centrum Biznesu jest firmą zajmującą się od wielu lat organizowaniem prestiżowych spotkań biznesowo-gospodarczych w postaci kongresów, konferencji i warsztatów o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym skierowanych do najbardziej rozwiniętych sektorów gospodarczych. 

Nasze konferencje stanowią platformę do dialogu pomiędzy przedstawicielami administracji państwowej najwyższego szczebla, a wyższą kadrą zarządzającą środowiska biznesowego. Organizowane przez nas konferencje cieszą się nie tylko dużym zainteresowaniem, ale na stałe wpisały się w harmonogram największych cyklicznych wydarzeń o charakterze polityczno-gospodarczym w Polsce.

Aktualność poruszanych tematów, dobór doświadczonych partnerów i prelegentów oraz dbałość o wysoki poziom merytoryczny naszych spotkań daje nam możliwość realizowania projektów angażujących wybitnych ekspertów i praktyków oraz ogólnopolskie media.


Nasze projekty:

• Ogólnopolski Szczyt Energetyczny - Gdańsk (www.osegdansk.pl) 

• Ogólnopolski Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL (www.powerpol.pl)

• Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy (www.osg2016.pl) 

• Economic Security Forum ECONSEC (www.econsec.pl) 

• Agro Security Forum AGROSEC (www.agroforum.com.pl) 

• Ogólnopolski Kongres Ciepłowniczy POWERPOL HEAT (www.powerpolheat.pl)

• Ogólnopolski Kongres PETROBIZNES - Paliwa Chemia Gaz (www.petrobiznes.pl)

• Ogólnopolski Kongres POWERPOL UTILITIES - Waste & Water (www.utilities.powerpol.pl)

• Ogólnopolski Kongres Farmaceutyczny POLFARM (www.polfarm.biz)

• Krajowe Forum Menadżerów ZOZ - MEDIMANAGER (www.medimanager.pl)

 

W ramach ECB działa również biuro tłumaczeń zajmujące się tłumaczeniami specjalistycznymi. Do naszych klientów należy m. in. CDM Smith i Ambasada Królestwa Wielkiej Brytanii.


Zapraszamy do współpracy.


 Krzysztof Karaś

Prezes Europejskiego Centrum Biznesu